LNV-coördinator emissiemonitoring (BO-43.20-101-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de Brief van minister Adema aan de Tweede Kamer van 25 november jl. wordt beschreven dat innovatie op het gebied van emissiemonitoring nodig is in fieldlabs waarover regie wordt gevoerd in een publiek-privaat regieorgaan. Onder dat regie-orgaan moet een taakgroep sensor- en datasystemen komen.

Voor een goede uitvoering van de taken is aan WLR gevraagd om te voorzien in een coördinator. In dit project wordt hierin voorzien. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/25