Light-colored lignin extracted from residual plant biomass as natural functional ingredient for home and personal care applications NAPRO (KB-40-005-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Planten biomassa kan een essentiële rol spelen in het bereiken van koolstof circulariteit, als land- en bosbouw reststromen worden ingezet voor het produceren van biobased chemicaliën en materialen. Terwijl lignocellulose biomassa 15-35% lignine kan bevatten, wordt maar 2% van de industrieel geproduceerde lignine commercieel toegepast – overduidelijk een gemiste kans. De huidige lage toepassing van lignine ligt vooral aan de zeer complexe structuur en donkere kleur, beide veroorzaakt door de zware procescondities die worden gebruikt in op suiker gerichte ‘lignine-laatst’ bioraffinaderijen. Het volledig benutten van lignine vergt dat de structuur en kleur hindernissen overwonnen worden, vooral voor persoonlijke verzorging toepassingen zoals cosmetica. Dit project zet in op een milde ‘lignine-eerst’ ontsluitingstechnologie, waarbij de originele structuur en lichte kleur van lignine behouden blijven en daarnaast een hoge kwaliteit (hemi)cellulose stroom wordt geproduceerd. Het verder optimaliseren van deze technologie maakt daadwerkelijke lignine valorisatie en hoogwaardige toepassing mogelijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23