Lerende Evaluatie - NNN landelijk (WOT-04-010-034.58)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project worden indicatoren geupdate die zicht geven in de voortgang van de biodiversiteitsdoelstellingen zoals afgesproken in het Natuurpact. Het gaat om een update van de eerder ontwikkelde set van Provinciale Natuur Indicatoren (PNI). Met name de update van de indicator areaal x ecosysteemkwaliteit kan helpen om zicht te geven op de plekken in Nederland waar de natuurkwaliteit toe- of afneemt. Deze informatie kan worden gerelateerd aan kaarten waar natuurmaatregelen zijn getroffen om te achterhalen welke strategieën het meest effectief zijn in het herstellen en ontwikkelen van biodiversiteit.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19