Lerende Evaluatie - NNN casus (WOT-04-010-034.57, WOT-04-010-034.50)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project analyseren we beleidstrategieen van provincies bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. Daartoe voeren we verschillende case studies uit. Deze case studies zullen gebruikt worden in tweede lerende evaluatie Natuurpact, die in 2020 verschijnt.

In 2018 is (in overleg met Rijk en provincies) besloten om nader onderzoek te doen naar de volgende strategieen:

1. Gebiedsprocessen

2. Zelfrealisatie

3. Monitoring en handhaving beheer bestaande natuur

4. Schilbeleid  (rondom Natuurnetwerk)

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19