Lerende Evaluatie - Kostenanalyse (WOT-04-010-034.62)

Project: LNV project

Project Details

Description

Informatie over de kosten die gemoeid gaan met het beleid voor het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is zeer beperkt beschikbaar. Er is bijvoorbeeld geen beeld van het aantal mensen dat bij de provincies op dit dossier zit, welke maatregelen het beleid concreet neemt om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten en wat daarvan het effect is op de maatschappelijke betrokkenheid en op de biodiversiteit. Vaak zijn de kosten voor beleid ook niet uitgesplitst naar activiteiten.

Dit project behelst een verkennende studie om na te gaan welke informatie er boven tafel te krijgen is over de kosten en baten rondom het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het realiseren van biodiversiteitsdoelen. Hiervoor proberen we onder meer de uitgaven van partijen in beeld te brengen, alsmede de effecten of baten van het beleid. Hierbij kijken we zowel op nationaal niveau als op casusniveau (bijvoorbeeld provincies).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19