Lerend vermogen vermaatschappelijking natuurbeleid (WOT-04-010-037.11, WOT-04-011-037.01)

Project: EZproject

Description

In deze studie staat het lerend vermogen van provincies rondom vernieuwingen van het natuurbeleid centraal. Het gaat daarbij onder andere om hoe zij leren, de condities van leren en de ontwikkeling in lerend vermogen inzichtelijk te maken. De focus van het onderzoek ligt op de interne leerprocessen van provincies, maar aangezien het leren betreft rondom beleidsvernieuwingen met maatschappelijke partners, staat het leren van provincies ook in relatie tot hun maatschappelijke partners.

Dit project betreft een meerjarig project en is een samenwerking met VU, PBL en WUR.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19