Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid voor provincies (BO-43-108-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In juni 2018 zijn we in opdracht van de IPO-werkgroep Natuurbeleid gestart met een lerend netwerk van actieve provincieambtenaren die met elkaar kennis en ervaring uitwisselen over vernieuwingen in het natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur. Doel is dat het voor provincieambtenaren vanzelfsprekend en makkelijk wordt om elkaar te bevragen en helpen bij het vernieuwen van het provinciale natuurbeleid. Hiermee geven we vorm aan de aanbeveling uit de eerste Evaluatie van het Natuurpact dat provincies meer werk kunnen maken van het gezamenlijk leren. We richten ons op praktijkgericht leren over concrete themas en voorbeelden die spelen in de provinciale praktijk, indien gewenst gecombineerd met kennis en reflectie vanuit de wetenschap. We organiseren fysieke bijeenkomsten die gepaard gaan met digitale kennisproducten. We werken op verschillende niveaus van uitwisselen en leren: informatie- en kennisoverdracht; delen van ervaringen en visies; leren op het gebied van vaardigheden, en reflectie op houding, gedrag en achterliggende overtuigingen. Kennisproducten en verslagen van de leerbijeenkomsten worden verzameld op de website www.vernieuwingnatuurbeleid.nl en verspreid via een nieuwsbrief.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21