LEN-Kosteneffectiviteit (WOT-04-010-034.78)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2023 wordt de 3de lerende evaluatie natuur (LEN3) voorzien, welke met name ex-post evaluaties van de huidige afspraken in het Natuurpact met zich mee brengt. In dit project staat de relatie tussen kosten en effectiviteit van natuurbeleid centraal. Kosteneffectiviteit wordt belangrijk geacht omdat het mogelijkheden creëert het maximale uit de beperkt beschikbare middelen te halen. In het vooronderzoek doorlopen in 2021, zijn op basis van documenten analyse alsmede workshops en interviews met provincies en Boerennatuur kosteneffectiviteit gerelateerde kennisbehoeftes geïdentificeerd.

Het hoofddoel van dit onderzoek is evalueren waarvoor en waarom worden en hoe toereikend zijn NNN en ANLb middelen gebruikt door provincies en collectieven. Deze studie resulteert in de volgende resultaten:

  1. Een inventarisatie van waar provincies/collectieven de NNN en ANLb middelen op inzetten (aankoop; inrichting; herstel; beheer).
  2. Een inventarisatie van de geschatte benodigde NNN en/of ANLb middelen voor het behalen van vastgestelde natuurdoelen (aankoop; inrichting; herstel; beheer).
  3. Een verkenning van welke overwegingen bij provincies/collectieven een rol spelen bij de verdeling en gebruik van hun NNN en ANLb middelen.
  4. Een overzicht van de verschillen in kosteneffectiviteit van herstelmaatregelen (casestudy).
  5. Een beschrijving van de kansen die opkomen en belemmeringen die zich voordoen bij het behalen van natuurdoelen met beperkte middelen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22