Leernetwerk provincies vernieuwing natuurbeleid (BO-43-022-001, BO-11-021-001, BO-11-013-009)

Project: EZproject

Description

In juni 2018 zijn we gestart met een informeel lerend netwerk van actieve provincieambtenaren die met elkaar kennis en kunde uitwisselen over vernieuwingen in het natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur.

We willen dat het voor provincieambtenaren vanzelfsprekend en makkelijk wordt om elkaar te bevragen en helpen bij het vernieuwen van het provinciale natuurbeleid. Hiermee geven we vorm aan de aanbeveling uit de eerste Evaluatie van het Natuurpact dat provincies meer werk kunnen maken van het gezamenlijk leren.

We richten ons op praktijkgericht leren over concrete themas en voorbeelden, indien gewenst gecombineerd met kennis en reflectie vanuit de wetenschap. We organiseren fysieke bijeenkomsten die gepaard gaan met digitale kennisproducten (zoals een nieuwsbrief en brochures). We werken op verschillende niveaus van uitwisselen en leren: informatie- en kennisoverdracht; delen van ervaringen en visies; leren op het gebied van vaardigheden, en reflectie op houding, gedrag en achterliggende overtuigingen.

In 2018 hebben we de eerste leeractiviteiten georganiseerd: een leerbijeenkomst over matchfuncing van groene burgerinitiatieven aan de hand van een mooi voorbeeld van de provincie Zuid-Holland en zijn er twee provinciale inventarisaties gemaakt. In 2019 organiseren we een symposium over klimaatinclusief natuurbeleid, een excursie, een intervisie-traject en een aantal inspirerende leerbijeenkomsten over onderwerpen die spelen in de vernieuwende praktijk van het provinciale natuurbeleid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20