Project Details

Description

Nederland moet vanaf 2006 voldoen aan de verplichtingen van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). De derogatie in kader van deze richtlijn leidt voor Nederland tot een stelsel van gebruiks­normen voor fosfaat, stikstof en dierlijke mest. Het gebruik van fosfaat is afgestemd op evenwichtsbemesting.

Er is echter een fosfaatoverschot nodig om voor een verantwoorde opbrengst en kwaliteit de fosfaattoestand op een adequaat bodemvruchtbaarheidniveau te handhaven. Een deel van het toegediende fosfaat komt namelijk niet tot uitdrukking in P-beschikbaarheidsparameters (Pw-getal, PAL-getal en P-CaCl2 (PPAE)) maar wordt opgeslagen in fosfaatfracties in de bodem waarvan de beschikbaarheid voor het gewas onbekend is. Een ander deel spoelt uit. Het Pw-getal en P-CaCl2 zijn intensiteitsparameters die direct beschikbaar bodemfosfaat aangeven. P-Al-getal is een capaciteitsparameter voor de totale voorraad gewasbeschikbaar fosfaat. De processen zijn bekend maar de snelheid en de mate waarmee bij gereduceerd fosfaatgebruik de bodemfracties in de tijd veranderen en de mate waarin fosfaatuitspoeling verlaagd wordt, zijn onzeker. Bij grasland zijn nu aanwijzingen dat evenwichtsbemesting op zandgrond leidt tot lagere opbrengst en verschillen in wijziging van intensiteits- en capaciteitsparameters in tijd (Middelkoop et al, 2016, Salm et al. 2017). Er is nog geen evenwicht in bodemfracties fosfaat ingesteld; er treden in de tijd nog wijzigingen op. Ook op bouwland zijn er aanwijzingen dat strikte evenwichtsbemesting leidt tot lagere opbrengsten (van Wijk et al, 2015, Ehlert et al, 2018). Grondsoort blijkt een factor te zijn bij het vaststellen van het effect van evenwichts­bemesting op gewasopbrengst en ontwikkeling van de fosfaattoestand bij evenwichtsbemesting. Veeljarig veldonderzoek is opgezet om de effecten van evenwichtsbemesting op opbrengst en kwaliteit, reductie van de mate van fosfaatuitspoeling en de mate en duur van nalevering van fosfaat uit bodemfracties op de lange termijn te kunnen kwantificeren. Het ministerie van EZ heeft behoefte aan continuering van deze meetcampagnes ter voorbereiding en onderbouwing van beleid voor fosfaatgebruiksnormen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/20

Research Output

Fosfaat op maat (Kennisonline in beeld 2019)

Curth-van Middelkoop, J. C., 20 Jun 2019

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsOther research output

Open Access

Fosfaat-evenwichtsbemestingsproef: KTC-Veenpost januari 2018

Curth-van Middelkoop, J. C., Jan 2018, Zegveld

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Aan- en afvoer fosfaat vaak in evenwicht

Ehlert, P. A. I., de Haan, J. & van Wijk, K., 2016, In : Nieuwe Oogst. 12, 4, p. 31 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Activities

  • 5 Public lecture/debate/seminar
  • 2 Oral presentation

Fosfaatbemesting in een bouwplan met pootaardappelen

W.C.A. van Geel (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Long-term effects of phosphate fertilization on crop yields, soil and leaching: Phosphate trial Lelystad

J.J. de Haan (Speaker), W.C.A. van Geel (Contributor), P.A.I. Ehlert (Contributor)
21 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Soil carbon sequestration under old and new, grazed grassland in the Netherlands

J.C. Curth-van Middelkoop (Speaker)
24 May 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Press / Media

Fosfaat op maat

Jantine van Middelkoop & Inge Regelink

20/06/19

1 Media contribution

Press/Media: Research

Fosfaattoestand vrij stabiel onder evenwichtsbemesting

Kees van Wijk & Janjo de Haan

15/04/15

1 item of Media coverage

Press/Media: Expert Comment