Langjarige fosfaatproeven (BO-43-012.02-001, BO-20-004-006)

Project: EZproject

Description

In het kader van verplichtingen voortkomend uit de Nitraatrichtlijn (1991) heeft Nederland fosfaatgebruiksnormen ingevoerd (2006). Met de Europese Commissie is afgesproken dat vanaf 2015 evenwichtsbemesting wordt ingevoerd. De fosfaatgebruiksnorm is dan gelijk aan de afvoer met landbouwproducten verruimd met een surplus van 5 kg fosfaat per ha. Er ontbreekt informatie over de effecten van evenwichts­bemesting op de lange termijn en daarmee zicht of effecten van fosfaatgebruiksnormen op de lange termijn negatieve effecten heeft. Ontbrekende informatie over effecten van evenwichtsbemesting op de lange termijn op opbrengst en kwaliteit, wijzigingen in fosfaatbodemfracties en fosfaatuitspoeling wordt verkregen in veeljarige onderzoek op meerdere locaties, grondsoorten en landgebruik.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/19