Landschapsindicatoren (WOT-04-010-034.71)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het natuurbeleid richt steeds meer op een breed perspectief, waar ook de landschappelijke context een onderdeel van uitmaakt. Denk aan de Omgevingsagenda van de NOVI. Mede vanuit dit brede perspectief ontstaat de behoefte bij het PBL om ontwikkelingen in het landschap te kunnen monitoren. Daarvoor zijn indicatoren nodig. De vraag is welke indicatoren nodig zijn om beleidsrelevante informatie over de ontwikkelingen in het landschap te kunnen geven. Daarvoor is het nodig een vertaalslag te maken van beleidsdoelen voor landschap naar relevante landschapsindicatoren.

 

Veel van de bestaande landschapsindicatoren zijn door de WUR ontwikkeld. Vanuit dit project denkt de WUR het PBL mee over de te gebruiken en nog te ontwikkelen indicatoren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21