Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) (WOT-04-013-017, WOT-04-001-005.03)

Project: EZproject

Project Details

Description

De snelle veranderingen die zich in Nederland voordoen bij het gebruik van ruimte en de conflicterende belangen van de gebruikers van deze ruimte, zorgen voor een voortdurende behoefte aan actuele ruimtelijke bestanden die het ruimtegebruik weergeven. In de afgelopen dertig jaar zijn met tussenpauzes van drie tot zes jaar steeds landelijke grondgebruiksbestanden (de LGN-bestanden) op commerciële basis door Wageningen Environmental Research (WENR) gemaakt. Vanaf 2018 worden de LGN-bestanden jaarlijks gemaakt. De recentste versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is in 2022 gemaakt en betreft LGN2021. Voor het maken van LGN2021  zijn onder andere de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie november 2021), Basis Registratie Percelen 2021 (BRP2021), Bestand Bodem Gebruik 2015 (BBG2015), Informatie Model Natuur 2021 (IMNa2021) en het Algemeen Hoogte bestand Nederland (AHN3/4). Daarnaast zijn satellietbeelden (m.n. Sentinel-2) en luchtfoto’s uit 2021 bij de classificatie van de natuur gebruikt. Het bestand LGN2021 is 15 juli 2022 opgeleverd.

Ook dit jaar wordt rond 1 juli een LGN-update opgeleverd, LGN2022, die het landgebruik van het voorgaande referentiejaar weergeeft. Zo zal per 1 juli 2023 het landgebruiksbestand (LGN2022) voor het referentiejaar 2022 worden opgeleverd. Verder is LGN vanaf 2023 als Open Data beschikbaar en via de website na registratie te downloaden. LGN2021 (de huidige versie) is onafhankelijk gevalideerd op basis van een steekproef van 1004 random gekozen punten. De algehele nauwkeurigheid bedraagt 97%. De nauwkeurigheid (producer accuracy) bedraagt tussen 77 en 100% voor de verschillende klassen. De betrouwbaarheid (user accuracy) ligt tussen de 80 en 100%.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23