Kwartiermaken ENP (WOT-04-010-034.46)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De afspraken over de decentralisatie tussen Rijk en provincies over het natuurbeleid zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011/2012) en het Natuurpact (2013). Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) zal op verzoek van het Rijk en de provincies eens in de drie jaar de afspraken uit het Natuurpact evalueren. Dit project formuleert in samenspraak met Rijk, provincies en het PBL de werkzaamheden voor de 2de evaluatie van het Natuurpact die voorzien is voor 2019.

StatusFinished
Effective start/end date1/05/1731/12/17