Kwantitatieve informatie KWIN veehouderij (BO-43-111-004, BO-43-013.01-021, BO-20-013-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan inzicht in het prijzenniveau van de agrarische producten om met behulp daarvan in het kader van haar beleidsinstrumentarium inschattingen te kunnen maken van rendementen, schadevergoedingen, subsidieniveaus etc.

De Directie DAK wil namens het Ministerie van EZ graag een antwoord op de volgende vragen:

Wat is het niveau van de prijs per relevant product in het jaar voorafgaand waarin er afspraken gemaakt worden over de prijzen, en de verwachte prijs op de langere termijn voor dit product?

Wat is het kostenniveau van gebouwen, machines en andere relevante artikelen in de veehouderij?

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21