Kwantificering reststromen en oplossingsrichtingen (BO-12.07-003-006)

Project: EZproject

Research Output

Filter
Report
2011

Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model

Beltman, W. H. J., Wenneker, M., van Zeeland, M. G., van der Lans, A. M., van der Weide, R. Y. & de Werd, H. A. E., 2011, Wageningen: Alterra. 82 p. (Alterra-rapport; no. 2157)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

Wenneker, M., Beltman, W. H. J., van der Lans, A., van der Weide, R. Y. & de Werd, H. A. E., 2010, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. 85 p. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit; no. 2010-16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access