Kwantificeren transmissie op basis van excretie (WOT-01-003-086)

Project: EZproject

Project Details

Description

Recent zijn transmissie-experimenten voor mond-en-klauwzeer (MKZ) gebruikt om inzicht te krijgen in zowel de rol van uitscheidingsniveau als die van de omgeving (Bravo de Rueda et al. 2015) in de tussen-dier transmissie. Ook voor andere bestrijdingsplichtige dierziekten zoals klassieke varkenspest (KVP) en aviaire influenza (AI) zijn er gegevens van transmissie-experimenten beschikbaar met inbegrip van gemeten uitscheidingsniveaus. Vooralsnog ontbreekt een data-analyse-framework waarin het gemeten uitscheidingsniveau van individuele dieren gekoppeld kan worden aan besmettelijkheid naar andere dieren en naar de omgeving. Het doel van dit voorgestelde onderzoek is het ontwikkelen/opstellen van zon framework. Dit framework kan in de analyse van een range van verschillende dierziekten worden gebruikt. Als eenmaal een verband tussen uitscheidingsniveau en besmettelijkheid is gelegd, kan dit worden gebruikt om schattingen voor epidemiologische parameters te maken op basis van informatie over uitscheidingsniveaus uit challenge-experimenten of velddata van uitbraken. Zon framework is van belang voor de bestrijdingsplichtige dierziekten omdat het de volgende mogelijkheden creëert:

  • Gebruik maken van de aanvullende informatie over uitscheidingsniveau om epidemiologische parameters beter te kwantificeren (zowel uit experimenten als uit velddata), in het bijzonder de lengte van de infectieuze periode
  • Beter begrip van transmissiemechanisme(n) en potentiële identificatie van proxies voor infectieusiteit.
  • Benutten van informatie over uitscheidingsniveau uit challenge-experimenten en veldmonsters om epidemiologische parameters te kwantificeren of voorspellen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20