KV1605-068 Market Intelligence Tuinbouw 2 (BO-61-001-006, BO-49-002-003, BO-23.06-001-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

In deze PPS bouwen we voort op de resultaten die in Market Intelligence Voedingstuinbouw in de periode 2013 – 2016 zijn bereikt. Dit betreft het Dashboard met marktinformatie voor de sector die zal worden uitgebouwd, het toepassen, ontsluiten en verder ontwikkelen van tools zoals de TRIA-tool, Global Detector en Food Profiler App. Een uitgebreide State of Art kunt u vinden in bijlage 2.

Het resultaat van deze PPS is enerzijds het borgen van de datavoorziening en duiding zoals ontwikkeld in Market Intelligence Tuinbouw (2013 – 2016). We werken daarbij voortdurend aan vernieuwing van type data, het ontsluiten van nieuwe bronnen en verbetering van de interface. Anderzijds worden data verzameld, ontsloten en geanalyseerd met innovatieve tools. Bij de ontwikkeling zetten we in op de volgende drie tools:

  1. Global Detector: met dit instrument is het mogelijk om analyses te doen aan de hand van kaarten (wereldwijd) waarin geografische informatie gecombineerd en gewogen worden. Deze analyses kunnen betrekking hebben op productie, handel, markt, logistiek en duurzaamheid. We werken daarbij met data die enerzijds uit open source beschikbaar zijn en anderzijds met data bronnen die niet openbaar zijn, maar waar het LEI toegang toe heeft. Tenslotte kunnen ook specifieke data toegevoegd worden.
  2. Food Profiler App: met dit instrument onderzoeken we het consumptiegedrag van consumenten die hetzij vrijwillig, hetzij betaald via een panel hun consumptie via een app doorgeven: wanneer eten we wat, hoe, hoe is het bereid etc. De near time registratie van afgelopen twee uur levert betrouwbare en rijke consumptiedata op. Op basis hiervan kunnen we verschillen in consumptiegedrag tussen landen, doelgroepen, stad / platteland etc. en interventies onderzoeken.
  3. Forecasting tools: tools waarmee op basis van empirische analyses data prognoses kunnen worden gemaakt van voorgenomen interventies of segmentaties voor specifieke klantengroepen. Iedere vorm van marktverstoring, bijvoorbeeld door innovaties, campagnes, geopolitieke ontwikkelingen levert informatie op, waarvan het effect achteraf geanalyseerd kan worden en het resultaat daarvan ingezet kan worden om prognoses te doen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20