KV 1605-112 Nieuwe veilige gewassen uit de kas (BO-63-001-029, BO-49-002-011, BO-25.06-006-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanille:

Het blijkt in Nederland moeilijk om vanille winstgevend in de kas te telen. In de proefopstelling kwamen diverse knelpunten naar voren. Met name Fusarium gaf problemen, met afstoten van peulen als gevolg. Daarnaast bleken de arbeid van het bestuiven en de lange periode voordat er geoogst kan worden van ca. 2 tot 3 jaar bottlenecks te zijn. Voor de toekomst moet gezocht worden naar een bij voorkeur zelf bestuivende vanilleplant met een goede peulzetting.

 

Wasabi:

Verschillende teeltsystemen zijn met elkaar vergeleken. Gedurende de looptijd bleek het gewas enorm hard te groeien, maar dit betrof vooral blad, terwijl er voor wasabi vooral rhizoom nodig is. Bovendien had het gewas vele ziekten en plagen. Begin 2019 is besloten de proef drastisch te wijzigen. De twee betrokken ondernemers hebben in 2018 besloten met een derde partner het bedrijf ‘Dutch wasabi’ te starten, dat inmiddels de eerste producten op de markt afzet.

 

Zwarte peper:

Dit gewas blijkt een goede groeier in de kas. Vooral de verse groene peperkorrel had de interesse van de marktpartijen, omdat deze zeer smaakvol is. Er zijn 6 geschikte cultivars geselecteerd om verder onderzoek mee te kunnen doen, maar op dit moment is besloten om geen tijd en geld te investeren in een compleet nieuwe markt.

 

Saffraan:

Voor dit gewas is literatuuronderzoek uitgevoerd. Het specerij is duur, omdat er veel arbeid nodig is bij het oogsten. Indien saffraan in een beschermde omgeving geteeld zou worden, dan blijkt uit het business model dat dit alleen rendabel kan geschieden als de prijs van de saffraan omhoog gaat of de kosten omlaag. Er worden partijen gezocht om dit verder uit te werken.

 

Salep:

Onderzoek naar salep is met 1 jaar verlengd, omdat het erg ingewikkeld bleek om, als gevolg van de wetgeving op dit gebied, goed plantmateriaal uit het buitenland te verkrijgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.