KV 1605-112 Nieuwe veilige gewassen uit de kas (BO-49-002-011, BO-25.06-006-002)

Project: EZproject

Description

Dit project is een vervolg op de PPS Nieuwe gewassen voor voeding en farma. In wereldwijde supply chains van specerijen, geur- en smaakstoffen, en andere food ingredients is veel aan de hand. Het is voor wereldwijd inkopende bedrijven steeds moeilijker, soms onmogelijk, om bepaalde gewassen te kopen die van een goede kwaliteit zijn, met aanvaardbaar weinig residu van (in Europa toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam en maatschappelijk verantwoord geteeld. Hierdoor wordt de roep om gecontroleerde, duurzame, eerlijke en traceerbare specerijen steeds luider. Een ander wereldwijd probleem is verminderen van biodiversiteit, doordat bepaalde gewassen uit de natuur verdwijnen door illegale oogsten. Een aantal ingrediëntenbedrijven heeft contact gezocht met Nederlandse telers en kennisinstellingen om te onderzoeken of kasteelten een perspectiefvol alternatief kunnen bieden voor de huidige sourcing. Voor de Nederlandse glastuinbouw is dit een kans om nieuwe verdienmodellen te gaan ontwikkelen met nieuwe spelers in geheel nieuwe ketens. Alle beoogde nieuwe gewassen hebben iets in de teeltwijze, die maakt dat deze gewassen niet makkelijk te telen zijn, maar die daardoor veel mogelijkheden bieden in de kassen, omdat er dan veel potentie op extra groei is ten opzichte van buitenteelten. Wetenschappelijk gezien is het een uitdaging om te zorgen dat deze gewassen in de kas beter gaan produceren dan buiten. Het is daarom wel noodzakelijk om goede teeltprotocollen en verwerkingsprotocollen te ontwikkelen. Deze gaan wij als consortium ontwikkelen. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/19