KV 1605-079 Masterplan Fusarium (BO-56-001-007, BO-50-002-051)

Project: LNV project

Project Details

Description

Ook in Nederland zijn de problemen met Fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen o.a. in de teelt van amaryllis, chrysant, gerbera, lisianthus, potorchidee en sla. Zo zijn er in de zomermaanden grote problemen met de teelt van sla en is Fusarium door latent zuur een sluimerend probleem in de bollenteelt met grote impact op de hele keten van vermeerdering via teler tot consument.

Het Masterplan Fusarium beoogt een solide kennisbasis te vormen voor het oplossen van de Fusarium problematiek in meerdere teelten. Deze kennisbasis bestaat uit drie pijlers, namelijk 1. Diagnostiek in de keten; 2, Epidemiologie en 3, Biologische bestrijding binnen het weerbaar telen.

Strategische wetenschappelijke kennis binnen deze drie pijlers maakt het mogelijk om te komen tot geïntegreerde innovatieve oplossingen. Omdat Fusarium een probleem is in vele verschillende teelten, is binnen het fundamentele onderzoek gekozen voor twee modelgewassen: sla voor groentegewassen en chrysant voor de sierteelt. Oplossingen via één van genoemde pijlers in een van beide teelten zullen worden vertaald naar andere teelten, waardoor de investeringen optimaal benut worden.

Snelle identificatie technieken op basis van DNA zullen worden ontwikkeld en innovatieve methoden zullen worden toegepast om uitgangsmateriaal snel te toetsen op besmetting met schadelijke Fusarium. Ook zal onderzocht worden, hoe pathogene soorten zich ontwikkelen en hoe ze zich verspreiden van plant tot plant.

Met telers worden nieuwe duurzame middelen en aanpassingen aan teeltsystemen onderzocht, die direct inpasbaar zijn in de praktijk. Los-van-de-grond teeltsystemen bieden op dit moment geen oplossing voor problemen met Fusarium. Telen op substraat biedt kansen, wanneer met de juiste aanpassingen de weerbaarheid van het systeem verhoogd kan worden. Ook zullen nieuwe toedieningstechnieken van groene gewasbeschermingsmiddelen worden onderzocht. Dit betreft m.n. onderzoek bij amaryllis, gerbera, lisianthus en pot-orchidee, waarbij verkregen kennis ook weer wordt vertaald naar andere gewassen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21