KV 1605-041 Versterking plantweerbaarheid door endofyten (BO-56-001-018, BO-50-002-025, BO-25.10-007-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Verandering van samenstelling van het plantmicrobioom door microbiële inoculatie kan het gevolg zijn van een directe relatie tussen inoculant en microbioom (bijvoorbeeld microbiële communicatie of antagonisme), maar kan ook een indirecte relatie hebben doordat de microbiële inoculant afweermechanismen in de plant aanschakelt waardoor de samenstelling van het plantmicrobioom verandert. Deze relatie (microbiële inoculant, plant fysiologie en microbioom) is nog nauwelijks onderzocht en zal fundamenteel vernieuwend inzicht opleveren over de werkingsmechanismen van microbiële inoculanten in planten. Omdat dergelijke mechanistische kennis over de werking van bekende microbiële (vaak endofytische) preparaten ontbreekt, is het in de praktijk moeilijk om van te voren aan te geven op welke tijdstippen, met welke hoeveelheden en op welke wijze microbiële inoculanten toegediend moeten worden, om optimale weerbaarheid te kunnen verkrijgen.

Meer fundamentele kennis over microbiële inoculanten is noodzakelijk op de volgende punten:

1) mechanismen van onderdrukking van plantpathogene (schimmel, bacteriën en virussen) en plaagveroorzakende organismen (herbivore insecten, mijten en nematoden) door microbiële interacties met hun gastheerplanten,

2) effecten op groei/ ontwikkeling en metabolisme van de gastheerplant, en

3) effecten op microbiële levensgemeenschappen in, en rondom planten (het zogenaamde plantmicrobioom).

Voorgesteld onderzoek is fundamenteel van karakter en bedoeld ondersteunend te zijn aan andere PPS-en en projecten over microbiële inoculanten in de tuin en akkerbouw.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21