KV 1605-016 Voorkomen en bestrijden emissie kasteelten (BO-51-002-002, BO-25.06-001-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Tuinbouwondernemers spannen zich in om hier aan zo efficiënt mogelijk invulling te geven om maatschappelijk draagvlak en license to operate te behouden, maar lopen tegen diverse kennisvragen aan. Deze hebben betrekking op (1) de effectiviteit van zuivering bij niet-reguliere spuistromen, en (2) knelpunten met ophoping van natrium en andere ongewenste stoffen bij langdurig recirculeren van de voedingsoplossing.

Het project heeft daarom tot doel:

  1. Het ontwikkelen van concepten voor het optimaal beheren van waterstromen, en robuuste zuiverings- en feedbackprocedures voor het vergroten van de betrouwbaarheid van GBM-zuiveringstechnologie bij collectieven en tuibouwbedrijven met afwijkende watersamenstelling;
  2. De ontwikkeling van forward osmose voor de tuinbouw om de efficiëntie van zuivering te vergroten (door terugbrengen van omvang van spui- en waterstromen), en om aanvullende gietwaterbronnen beschikbaar te maken via een duurzame ontzoutingsmethodiek;
  3. Ontwikkelen van nieuwe kennis over de natriumopname en- gevoeligheid van kasteelten en innovatieve teeltstrategieën om deze te beïnvloeden;
  4. Inzicht verkrijgen in de effecten van het gebruik van ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende teelten.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19