KV 1509-094 Ontwikkeling effectieve en duurzame technieken plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens (BO-56-001-023, BO-50-002-020, BO-33.05-006-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

De te ontwikkelen ontsmettingstechnieken moeten behalve effectief, ook geen residu en emissie opleveren en zonder of met een verkort toelatingsproces tegen lage kosten in de internationale handelsketens kunnen worden toegepast. Ook moeten deze nieuwe technieken door de internationale handel geaccepteerd worden.

CATT-ontsmettingsmethode

De zogenaamde CATT-ontsmettingsmethode (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) is voor het afdoden van insecten, mijten en enkele nematoden even effectief als methylbromide en niet veel duurder. CATT wordt inmiddels al jaren toegepast in de aardbeiproductieketen ter bestrijding van de schadelijke aardbeimijt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat CATT ook potentie heeft om Californische trips effectief af te doden terwijl het product zijn kwaliteit behoudt.

Doorontwikkeling van de CATT-ontsmettingsmethode is echter nog nodig om geschikt te zijn voor bredere toepassing in de praktijk. Zo is er behoefte aan een kortere CATT-methode, aangezien de huidige toepassing vaak als te tijdrovend wordt gezien en niet goed is in te passen in de handelsketen. Dit geldt vooral voor de verse producten.

Andere ontsmettingsmethoden

Internationaal zijn inmiddels ook diverse andere potentiële ontsmettingsmethoden ontwikkeld. Lang niet alle ontsmettingstechnieken zijn echter geschikt voor verse tuinbouwproducten of ze zijn lastig tegen beperkte kosten op te schalen.

Doelen

Het toetsen van alternatieve ontsmettingstechnieken en de daarbij behorende toepassingsmethodiek voor verschillende groepen tuinbouwproducten (chrysanten, appel/peer, tomaat, paprika en bloembollen) tegen een aantal belangrijke plagen (trips, tomaten-mineermot, witte vlieg, tulpgalmijten, fruitmot/Afrikaanse fruitmot). Deze zullen vervolgens in grote hoeveelheden en tegen lage kosten in de handelsketens kunnen worden toegepast. Ook zullen ze internationaal worden geaccepteerd.

Werkwijze

Het onderzoek bevat literatuurstudies, experimenten in het lab (verkenning en fine-tuning), opschaling van praktijkproeven, confirmatieproef en publicaties (in verband met internationale acceptatie). Deze processen worden stapsgewijs uitgevoerd.

 

I. Verder ontwikkeling van CATT-techniek via:

  1. Fine-tuning met CATT-recepturen in laboratorium.
  2. Opschalingsproef met CATT-receptuur zoals bepaald in stap 1. Deze proeven worden bij de behandelbedrijven op praktijkschaal uitgevoerd.
  3. Grootschalige toets met 30.000 plaagorganismen. Dit is noodzakelijk voor internationale acceptatie.
  4. Publicatie van de resultaten in een peer-reviewed internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

II. Ontwikkeling van andere alternatieve technieken via:

  1. Uitvoeren van een literatuurstudie om de mogelijke technieken te evalueren en de meeste belovende technieken als oplossing vaststellen. De technieken moeten effectief zijn, geen residu en emissie opleveren, geen (of een beperkt) toelatingsproces vereisen, en tegen acceptabele kosten in handelsketens kunnen worden gebruikt.
  2. Pilot proef/screening: proof of principle uitvoeren met insect-product combinaties.
  3. Fysiologische studie op de plaag organismen en de producten.
  4. Valideren en opschalen van de meest veelbelovende methoden. Deze proeven worden bij de behandeling bedrijven op praktijk schaal uitgevoerd.
  5. Confirmatieproef i.v.m. de internationale acceptatie.
  6. Publicatie van de resultaten in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20