KV 1509-084 Fysisch-chemische inductie van plantweerbaarheid (BO-50-002-019, BO-25.10-005-005)

  • Stevens, Luc (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project helpt de toepassingsmogelijkheden voor plantweerbaarheids-elicitors te vergroten door de werking van deze producten met behulp van stuurlicht te verhogen en te stabiliseren. Maatschappelijke meerwaarde: versterking van duurzame productie in de glastuinbouw. Economische meerwaarde: vergrote markt voor elicitors en LED-technologie, beperking van verliezen door beheersing van plantenziekten in de gesloten teelt. Wetenschappelijke output: fundamentele kennis van de interactie tussen fytochroom-gestuurde processen en inductie van weerbaarheid.

Het project bouwt nieuwe kennis op over de wijze waarop de inductie van plantweerbaarheid gecontroleerd wordt door de lichtreceptor van de plant die reageert op de verhouding van rood en

verrood omgevingslicht. Met deze kennis kan een effectieve inductie van de natuurlijke plantweerbaarheid verkregen worden bij de beheersing van ziekten in de gesloten teelten en kan het fungicide-gebruik verminderd worden.

Om milieuvriendelijke plantweerbaarheids-inducers een serieus alternatief te laten zijn voor fungiciden en pesticiden is het van belang dat hun effectiviteit ook onder praktijkcondities hoog en stabiel is. Het project past dus bij de ambitie om te komen to een nagenoeg emissie- en residuvrije tuinbouw die produceert in robuuste systemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door de benutting van recente mechanistische kennis over de interactie tussen stuurlicht en weerbaarheid sluit het uitstekend aan de Kennislijk a (Weerbaar gewas) van het Innovatie Contract No 2 Het Nieuwe Doen In Plantgezondheid, omdat daar het accent ligt op beïnvloeding van weerbaarheid via fysische-chemische inductie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19