KV 1509-072 Het nieuwe verwerken van bloembollen (BO-56-001-037, BO-50-002-018, BO-25.06-005-002)

 • Looman, Barry (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden biedt dit project een oplossing in de vorm van een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van bloembollen. Een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken en waarbij geen emissies en blootstelling meer optreden. Dit is mogelijk met een verdere reductie van de uitval van bollen, van het energiegebruik en van de arbeidskosten, waardoor het integrale concept financieel haalbaar wordt. Het voorliggende project heeft uitsluitend betrekking op de fase van bewaren en verwerken. Het verduurzamen van de teelt op het veld valt buiten het bestek van dit project.

Doelen
 • Realiseren van een verlaagde ziektedruk in een bollenpartij door zieke bollen te selecteren en te verwijderen. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers zich minder verspreiden.
 • Vervanging van het dompelbad door 2 stappen, die in volledig afgesloten compartimenten uitgevoerd worden:
 1. Uitwendige desinfectie en
 2. Het aanbrengen van fungiciden dppr schuimen of coating.

Alle gebruikte chemische middelen worden hergebruikt en tenslotte onschadelijk gemaakt, zodat dit hele proces zonder blootstelling en emissie plaatsvindt.

 • Realiseren van arbeidsbesparing in de broeierij dankzij de automatisering van het rechtop zetten van bollen. Het geautomatiseerd rechtop zetten van plantgoed maakt precisielandbouw mogelijk, met een hogere opbrengst en een reductie van het gebruik van middelen, meststoffen en water als resultaat.
 • Ontwerpen van een geheel nieuwe droog- en bewaarconcept waardoor het energieverbruik tijdens het drogen en bewaren sterk wordt verlaagd.
Werkwijzen

Het onderzoek vindt plaats op een aantal niveaus: laboratoriumstudies, praktijkproeven en deskstudies.

In het laboratorium worden fundamentele aspecten bestudeerd, zoals:

 • Wat is het beste middel voor het desinfecteren van de bollen in zo min mogelijk vloeistof (ozon, ECA-water, waterstofperoxide enz.)?
 • Wat is de benodigde dosis (concentratie x blootstellingsduur)?
 • Ten aanzien van het schuimen:
 • Wat is het beste schuim?
 • Hoe gedragen de gewasbeschermingsmiddelen zich in het schuim?
 • Welke dosis is optimaal enz.

In dit onderzoek wordt op grote schaal de doding/overleving van ziekteverwekkers op bollen en in de vloeistoffen bepaald.

In praktijkproeven wordt de doding/overleving van ziekteverwekkers bepaald in reeds ontwikkelde prototypes van ontsmettings- en schuiminstallaties van de partners Akerboom Machinefabriek, Bright Spark en GMN.

De praktijkproeven worden continu gevoed met resultaten vanuit het laboratoriumonderzoek.

Voor het onderzoek naar energiebesparing wordt een nieuw type bewaarsysteem en fust gebouwd en getest.

In deskstudies worden de ontwikkeling in het automatisch selecteren van zieke bollen en het geautomatiseerd rechtop zetten van bollen in kaart gebracht. Met de betrokken fabrikanten worden pilotexperimenten opgezet en uitgevoerd.

Resultaten

Technieken en protocollen, waarmee de nadelen van het huidige systeem tot het verleden gaan behoren en kansen tot verduurzaming en efficiëntieverbetering benut zullen worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20