KV 1509-064 Tuinbouw Internationaal: de lokale investeringsvolgorde: een reden voor strategische samenwerking (BO-49-002-008, BO-25.06-005-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beoogde uitkomsten zijn:

a) Meer omzet en een op een samenhangende investeringsvolgorde gerichte samenwerking tussen Nederlandse toeleveranciers op de internationale markt.

b) Bevorderen Nederlandse samenwerking met lokale overheden bij het ontwikkelen van tuinbouwgebieden door betere focus op rendement van alternatieve investeringen.

c) Rekentool voor het bepalen van een optimale investeringsvolgorde op tuinbouwbedrijven met een bedekte teelt in een internationaal tuinbouwgebied.

d) Behouden en verbeteren van de reputatie van Nederlandse toeleveranciers door optimale innovatievolgorde te promoten.

 

o Wetenschappelijk van belang is dat een teelttechnische maatregel wordt uitgedrukt in effect op plantproductie rekening houdend met lokale sociaal-economische onstandigheden. Dit geeft richting aan ontwikkelingen en creëert feedback over kennisleemten.

o Maatschappelijk van belang is dat telers internationaal beter begrijpen welke technieken hen het meeste voordeel bieden en hoe dit veilig te implementeren (minder afbreuk).

o Economisch is van belang dat Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers in buitenlandse markten initiatief nemen vanuit één visie op de gebiedsontwikkeling (techniek en ondersteuning).

 

Nieuw is dat sterk verschillende teeltkennis wordt uitgedrukt in plantproductie. Denk bijvoorbeeld aan ziektedruk, zoutgehalte van voedingswater en hoogte van de kas. Daarmee wordt het mogelijk deze maatregelen te vergelijken wat betreft effect en rendement (als marktprijzen en kosten bekend zijn). Dit geeft richting aan het ontwikkelen van kastypen, teeltsystemen, irrigatiesystemen, gebruik zaaizaad, meststoffen etc. en dat ter plekke wordt begeleid. Dit leidt tot meer omzet voor Nederlandse toeleverende industrie in het buitenland. Dit helpt Nederlands onderzoek samen te werken met lokaal internationaal onderzoek. Dit leidt tot een manier om internationale handel in te bedden in een ontwikkelstrategie per regio

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19