KV 1509-050 Ziektewerendheid in de champignonteelt (BO-56-001-016, BO-50-002-016, BO-25.10-005-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dekaarde, een substraat dat vooral veen en schuimaarde bevat, en dat in de bovenlaag gebruikt bij de teelt van champignons(Agaricus bisporus), is altijd geïnfecteerd met bacteriële pathogenen die vlekken kunnen veroorzaken en kan met pathogene schimmels geïnfecteerd zijn. De ziekte incidentie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder vocht en temperatuur, maar er lijkt ook een microbiologische component van belang. Het belangrijkste doel van dit vier-jarig project is het ontwikkelen van indicatoren die de weerbaarheid verklaren van dekaarde tegen vlekken-veroorzakende Pseudomonas bacteriën en Mycogone perniciosa, de veroorzaker van natte mollen. Hiervoor zullen gedetailleerde studies uitgevoerd worden naar biotische en abiotische factoren van dekaarde voor en tijdens de paddenstoelenteelt. In het project worden de volgende activiteiten ontplooid:

  1. Ontwikkeling en evaluatie van Taqman assays kwantitatieve detectie van vlekken-veroorzakende Pseudomonas soorten en Mycogone perniciosa
  2. Onderzoek naar micro-organismen in dekaarde en de variatie binnen een éénheid dekaarde via microbioom analyses en uitplaattechnieken. Isolaten worden gekarakteriseerd m.b.v. 16S rDNA analyse en gecontroleerd op antagonisme tegen pathogenen 
  3. Optimalisering van een bioassay voor Pseudomonas en Mycogone. Ook wordt de populatie-dynamicavan de pathogenen tijdens de teelt bestudeerd.
  4. Evaluatie van de weerbaarheid van dekaarde voor deze pathogenen door onderzoek aan fysisch-chemische eigenschappen en microbioom.
  5. Onderzoek naar de stabiliteit van de weerbaarheid door dekaarde met hoge en lage weerbaarheid te mengen.
  6. Onderzoek naar de vatbaarheid van genotypes/cultivars van champignons voor Mycogone en Pseudomonas.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.