KV 1509-044 Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica (BO-56-001-036, BO-50-002-015, BO-26.03-007-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Meer specifiek beoogt dit project zicht te krijgen in de rol van besmette pollen, en b. het risico te bepalen van zaadinfecties door systemische kolonisatie van Brassica planten na bladinfecties. De kennis zal samen met literatuurgegevens en kennis uit de praktijk gebruikt worden voor c. het definiëren van zgn. ‘critical control points’ die helpen om het risico op zaadbesmetting te verminderen.

Xcc is een zaadovergaande bacterie die de ziekte zwartnervigheid veroorzaakt die destructief kan zijn in de teelt van Brassica’s. Zwartnervigheid wordt door de zaadproducerende bedrijven beschouwd als het belangrijkste gezondheidsrisico in de productie van Brassica zaden. De ziekte komt over de hele wereld voor en veroorzaakt grote (economische) schade. De schade voor de Nederlandse bedrijven loopt in de miljoenen. Beheersing van deze zaadovergaande ziekte zal resulteren in meer stabiliteit, rust en vertrouwen binnen de sector en dit komt de Nederlandse export ten goede. Dit deels fundamentele en deels industriële project genereert wetenschappelijke kennis over infectieroutes die van belang voor resistentieveredeling, onderzoek naar plant pathogeen interacties, (biologische) bestrijding, en voor de ontwikkeling van teeltsystemen waarin infecties worden uitgesloten. Moderne analyse methoden worden ingezet voor gedetailleerde monitoring van het pathogeen in plantmateriaal. Dit project sluit naadloos aan bij de prioriteiten van het Innovatie Contract. Gezond uitgangsmateriaal (pathogeen-vrij zaad) is een essentiële eerste stap naar een gezond gewas en een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzame ketens. Daarnaast heeft het onderzoeksvoorstel een directe link met de ambitie voedselzekerheid doordat de (economische) schade voor zaadproducent, plantenkweker en teler beperkt kunnen worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.