KV 1509-020 Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen (BO-50-002-012, BO-25.10-005-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project is gericht op de ontwikkeling van biologische bestrijding van gevestigde en invasieve plagen in de glastuinbouw met omnivore roofwantsen. Omnivore roofwantsen van de familie Miridae hebben de bijzondere eigenschap dat ze zowel van plantmateriaal als van prooien kunnen leven. Dit brede voedselmenu heeft enorme voordelen voor de biologische bestrijding omdat ze daardoor verschillende plaagsoorten kunnen bestrijden en tegelijkertijd preventief ingezet kunnen worden doordat ze zich voeden met plantsappen en/of alternatief voedsel. Dit voordeel van plantenvoeding is tegelijkertijd een nadeel, omdat de wantsen ook schade kunnen geven aan bloemen en vruchten. Een verder beperking is dat het plantenweefsel van sommige gewassen te hard is voor eileg in het plantenweefsel, waardoor ze zich moeilijk vestigen in deze gewassen. Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerder plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risicos op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen wittevlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Vooral de bestrijding van wittevlieg is relevant, omdat van deze plaag wordt verwacht dat het een toenemend probleem wordt door wegval van veel gewasbeschermingsmiddelen en de problematiek met betrekking tot de afzet. Een aantal belangrijke afzetlanden van Nederlandse producten is zogenoemd beschermd gebied m.b.t. Witte Vlieg (bv Verenigd Koninkrijk). Dat betekent dat producten geheel vrij moeten zijn van witte vlieg, anders mag het product niet ingevoegd worden danwel wordt direct vernietigd.

 

Het onderzoek aan omnivore roofwantsen kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ambities van de topsector T&U om duurzame en veilige voedsel- en sierteeltproducten te ontwikkelen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door de  verdere ontwikkeling van biologische bestrijding kunnen telers zich verder onderscheiden in de markt door residu-vrij of zelfs zonder inzet van pesticiden te telen. Dit geeft meer mogelijkheden voor afzet en kan tot hogere prijzen van de producten leiden. Duurzamer en milieuvriendelijker telen is tevens een maatschappelijk belang. Ook wetenschappelijk gezien is dit onderzoek vernieuwend. Het kan bijdragen aan de verder ontrafeling van het gedrag van omnivore roofwantsen en hun rol en potentie in de plaagbestrijding.

StatusFinished
Effective start/end date1/04/1631/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.