KV 1509-019 Gebruik maken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen (BO-25.06-001-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een belangrijk kwaliteitskenmerk van potplanten is compactheid. Met name in de donkere periodes in het

jaar (winter) kunnen planten te gestrekt uitgroeien als gevolg van lage lichtniveaus. Met behulp van

remstoffen kan de strekking van stengels en bladstelen onderdrukt worden, met een compactere plant

tot gevolg. Echter, het gebruik van groeiregulatoren staat in toenemende mate onder druk en op termijn

zal het gebruik daarvan verder ingeperkt worden. Daarom is het van belang te zoeken naar alternatieven

en de consequenties van die alternatieven voor de totale plantgroei en ontwikkeling in beeld te

brengen. Eén van deze alternatieven is het sturen van de strekking door de spectrale samenstelling van

het licht (lichtkleur) aan te passen tijdens de teelt.

Dit project heeft als doel kennis te ontwikkelen over de mogelijkheden om met blauw licht de

compactheid van (pot)planten te sturen en na te gaan wat de effecten hiervan zijn op plantvorm, bloei,

fotosynthese, huidmondjesopening, verdamping en waterverbruik. Wetenschappelijk gezien is het

onderzoek aan fysiologische effecten van lichtkleuren op plantprocessen zoals strekking,

pigmentsamenstelling en effecten op fotosynthese nog een redelijk onontgonnen onderzoeksveld. Met

name als we kijken naar de lange termijn effecten (dagen, weken) van variaties in spectrale samenstelling van het licht gedurende de dag. Voor de bedrijven die deel uitmaken van het consortium

betekent deze kennis nieuwe kansen voor productontwikkeling, bij voorbeeld het ontwikkelen van

fotoselectieve schermdoeken, coatings en kasdekmaterialen, kasklimaatregelingalgoritmes en

belichtingssystemen waarmee op lichtklimaat gestuurd kan worden en de selectie van genotypes die

goed stuurbaar zijn met behulp van spectrale samenstelling van het licht.

Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het Innovatie Contract door het aandragen van kennis

waarmee sierteeltgewassen duurzamer geteeld kunnen worden, door het (gedeeltelijk) vervangen van

remstoffen door licht met een zekere spectrale samenstelling, waardoor compacte planten geteeld

kunnen worden. Het project leidt tot kennis op de gebieden van plantenfysiologie en morfologie,

efficiëntie van de fotosynthese, meten van planteigenschappen om een goed beeld van compactheid te

krijgen (fenotypering) en de genotypische variatie die er bestaat in gevoeligheid voor lichtkleuren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/17