KV 1409-032 Ontwikkeling toets screening resistentie appelbloedluis (BO-50-002-011, BO-26.03-004-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door het toetsen en vervolgens gericht gebruiken van resistente rassen en/of onderstammen kan het optreden van appelbloedluis mogelijk structureel teruggedrongen worden. Het is wenselijk om in een vroeg stadium, nog voor het (kostbare) uitplanten in een proeftuin, op eenvoudige manier de gevoeligheid van een cultivar te kunnen bepalen. Dit doel wordt bereikt door:

  • een gestandaardiseerde resistentietoets te ontwikkelen en
  • het effect van resistente onderstammen/rassen te bestuderen op appelbloedluispopulatie 

 

Er is in 2015 gestart met de ontwikkeling van de kweekmethodiek appelbloedluis zodat het jaar rond appelbloedluis beschikbaar is. De kweekmethode is in 2016 verbeterd. De infectiemethode is in 2016 ingezet op een aantal rassen en onderstammen. Er konden duidelijke verschillen gevonden worden tussen de verschillende rassen en onderstammen.

 

In 2017 werd de resistentietoets opgeschaald. Om op een effectieve manier grotere aantallen jonge bomen op resistentie tegen appelbloedluis te kunnen toetsen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Bomen vrij maken van aanwezige luizenaantasting.
  • Andere vorm van inoculatie.

 

Monitoring van het effect van resistente onderstammen op het populatieverloop

In een veldexperiment zijn er drie appelrassen (Golden Hornet, Micromalus en Red Sentinel) op een resistente (MM111) en een vatbare (M9) onderstam in potten geplant. De appelbloedluisaantasting op deze bomen wordt sinds 2016 in de ontwikkeling gevolgd. Op de onderstammen verschilt de aantasting naar verwachting duidelijk. Dit verschil in aantasting had echter geen effect op de rassen die op deze onderstammen waren geënt.

 

In de laatste fase van het project wordt de ontwikkelde toets onderzocht op geschiktheid om grote aantallen rassen routinematig te toetsen. Tenslotte wordt het effect van een resistente of gevoelige onderstammen op de gevoeligheid van het op de onderstam geënte ras bepaald.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18