KV 1406-038 On-site detectie voor verberering plantgezondheid en fytosanitaire controle (BO-50-002-001, BO-33.05-004-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wanneer de symptomen van ziekteverwekkers bekend zijn, vormt visuele beoordeling een snelle en eenvoudige diagnostische methode. Maar symptomen zijn niet altijd zichtbaar, ze zijn niet altijd eenduidig, of ze kunnen sterk variëren naar gelang de omstandigheden. Correcte en snelle diagnose van verdacht (symptomatisch) plantmateriaal direct op de productielocatie is dan vereist om de productie van gezond vegetatief plantmateriaal en zaden te borgen. Dit geldt zowel voor productielocaties in Nederland als ook buiten Europa. Ook kan de te ontwikkelen methode een rol spelen bij importinspecties. De ontwikkeling van direct in het bedrijfsproces, in de productieketen, of bij importinspecties toepasbare snelle, nauwkeurige en gevoelige methoden voor identificatie van ziekteverwekkers is dan ook essentieel om: (1) plantenziekten of insecten in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, (2) vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen, en (3) oponthoud en beperkingen bij import of export van plantmateriaal te voorkomen. Dit kan leiden tot snellere interventies, dientengevolge kostenbesparingen en minder opbrengstderving.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19