KV 1310-069 Biologie en beheersing van de suzuki-fruitvlieg (BO-50-002-047, BO-25.10-002-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

In dit project worden strategieën ontwikkeld voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg op Nederlandse tuinbouwbedrijven. Het project koppelt wetenschappelijk onderzoek over de biologie van de suzuki-fruitvlieg onder Nederlandse omstandigheden aan een praktijkgerichte ontwikkeling en toetsing van beheersingsmaatregelen. De kern van de te ontwikkelen strategie is een geïntegreerde aanpak.

 

Laboratorium- en veldonderzoek moeten de levenswijze van de suzuki-fruitvlieg in het Nederlands klimaat en landschap ophelderen: hoe en waar overwintert de soort, wat zijn de infectieroutes, hoe ontwikkelt en verspreidt zich de populatie binnen een seizoen, welke fruitgewassen zijn gevoelig, hoe ontwikkelt zich die gevoeligheid van vruchten tijdens de rijping en welke alternatieve waardplanten spelen een rol. Een grondig inzicht in de biologie van de plaag geeft vervolgens richting aan de keuze en ontwikkeling van de preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Individuele maatregelen worden getoetst onder praktijkomstandigheden en uiteindelijk samengevoegd tot een integrale strategie.

 

Producten en deliverables Een grondig inzicht in de biologie van de suzuki-fruitvlieg in Nederland, en de interactie met de hier geteelde tuinbouwgewassen en overige waardplanten. Inzicht in (het belang van) de verschillende infectieroutes en de mogelijkheden voor preventie.

 

Een effectieve bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg, gebaseerd op gevalideerde maatregelen en technieken, met een verantwoord gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.