KV 1310-005 Precisietechnologie tuinbouw (BO-52-002-004, BO-25.06-003-003, BO-25.06-003-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Intelligente (smart) productiesystemen ondersteunen een effectieve en efficiënte besturing. Betere kwaliteit, veilig voedsel, efficiënter geproduceerd, vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, mineralen en afval en een beter arbeidsklimaat zijn maatschappelijke voordelen van robotisering en meer intelligente teelt.
Doel van dit programma is de ontwikkeling van geavanceerde productiesystemen gericht op het autonoom navigeren binnen tuinbouwproductie omgevingen en het geavanceerde verwerken van tuinbouwproducten met “beyond the state of the art” sensorsystemen en robots.
Het programma richt zich daarbij op de volgende concrete applicaties:
1. Autonome veldspuit voor aardbei
2. Autonoom onkruid verwijderen
3. Broccoli oogstrobot
4. Robotisering hydroponicsteelten
5. gerobotiseerd manipuleren van jonge planten
6. Sorteermodule mycosphaerella
7. Gerobotiseerd oriënteren van groenten
Binnen de meeste applicaties is de beoogde marktpartij direct bij het project betrokken wat de slaagkans voor succes zal vergroten. De applicaties vragen echter generieke geavanceerde oplossingen. Kennis over software architectuur en te ontwikkelen modules dienen in een open source structuur voor partners beschikbaar te zijn, zolang het de concurrentie binnen het project niet schaadt. Zo hebben alle applicaties beeldverwerking aan boord. In de helft van de projecten wordt op dezelfde wijze het open veld gescand en in de andere helft van de applicaties worden geavanceerde sensorsystemen ingezet in lopende band-applicaties. Ook vragen applicaties vergelijkbare oplossingen als het gaat om veiligheid en autonome navigatie, robotmanipulatie, monitoring en het type in te zetten sensortechnologie (3D, spectral imaging, ziektedetectie). In veel gevallen kan vergelijkbare software architectuur ingezet worden. Dit programma wil daarom door samenwerking en bundeling een efficiënt medium zijn en de generieke technologie voor de verschillende applicaties te ontsluiten.
De werkwijze kenmerkt zich dan ook dat de ondernemers in het project zelf de trekkers zijn voor de realisatie van de verschillende applicaties, maar de generieke basistechnologie laten ontwikkelen door Wageningen UR. Op deze wijze waarborgen de bedrijven dat de ontwikkelde technologie gaat werken in de beoogde applicaties en draagt Wageningen UR in hoge mate bij aan generieke basistechnologie oplossingen voor de sector.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/18