Kritische succesfactoren (BO-43-013.03-004, BO-20-016-016)

  • Bokma-Bakker, Martien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor drie veehouderijsectoren, de vleeskalver-, varkens- en vleeskuikenhouderij, is op basis van bestaande (landelijke en sectorale) databanken en aanvullende enquêtes onder veehouders in KSF1 onderzoek uitgevoerd naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik. Die onderzoeken hebben relevante inzichten opgeleverd in statistische associaties tussen diverse bedrijfs- en ondernemersfactoren en het antibioticumgebruik op bedrijven met een structureel laag en een structureel hoog gebruik. In 2018 en 2019 zijn verdiepende analyses (KSF2) uitgevoerd om achterliggende factoren van de gevonden associaties te achterhalen. Voor de pluimveehouderij betrof dit een verdiepende data-analyse op de eerder gevonden associaties bij vleeskuikens (tussentijds uitladen, houden van haantjes en hennetjes van ouderdierrassen, bedrijfsgrootte) en data-analyse inzake het antibioticumgebruik van opfokbedrijven van vleeskuikenouderdieren en factoren die daar een mogelijke associatie mee hebben. Voor vleeskalveren en varkens betrof het verdiepende analyse op primaire bedrijven met resp. een hoog en laag antibioticumgebruikgebruik (met een focus op zowel technische als ondernemersfactoren). De rapportages kunnen in afstemming met de opdrachtgevers naar verwachting in de loop van 2020 openbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor KSF3, de sectorale praktijkpilots waarin structurele hooggebruikers samen met hun dierenarts mede op basis van de opgedane inzichten worden gecoacht naar reductie in antibioticumgebruik.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19