Kringlooplandbouw innovaties (BO-43-001.01-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit onderzoek geeft inzicht in kringlooplandbouw veranderkansen voor de Nederlandse landbouw. Het identificeert zowel radicaal vernieuwende voedselproductie waar pioniers mee experimenteren, bedrijfsopties voor gangbare boeren voor morgen en het Nederlandse legpluimvee-, melkvee- en akkerbouw systeem.

Dit onderzoek bracht de interactieve Pdf publicatie Toekomstige voedselproductie en brengt zeven pionierende Nederlandse kringloopboeren in beeld. Door te laten zien hoe ze het doen, zijn ze een inspiratiebron voor Nederlandse agrariërs en beleidsmakers.

Om de kringlooplandbouw visie van LNV te realiseren, zijn naast radicalere innovaties en nieuwe bedrijfsmodellen ook concrete, realistische stappen voor bestaande boerenbedrijven nodig. Een Delphi studie is uitgevoerd om te verkennen welke kringlooplandbouw bedrijfsaanpassingen een grote groep boeren relatief gemakkelijk kan doorvoeren. Hiervoor zijn eerst handelings- ofwel bedrijfsopties geïdentificeerd. Deze opties zijn vervolgens beoordeeld door een groep van 27 melkvee-, varkens- pluimveehouders, glastuin- en akkerbouwers. De conceptrapportage is begin december naar de begeleidingscommissie van LNV gestuurd. 

Ook ligt er een conceptrapportage wat het Nederlandse legpluimvee-, melkvee- en akkerbouw systeem schetst. Hierbij wordt zowel terug gekeken naar de historische ontwikkeling als naar de toekomstvisies van de sectoren. Deze beschrijvingen dienen als input voor drie workshops die plaatsvinden in 2021.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20