Kringloop handelingsperspectieven (BO-43-001.01-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project identificeert samen met experts en ondernemers kringlooplandbouw handelingsperspectieven voor glastuinbouw, pluimvee, varkens, melkvee, akkerbouw en vollegrondgroente ondernemers. Ook zijn handelingsopties voor vissers bestudeerd maar omdat de lijst met opties nog gering zijn is deze sector niet verder meegenomen in deze studie. Deze studie prioriteert in 2020 via een Dephi studie met ondernemers welke handelingsperspectieven het meest kansrijk zijn met betrekking tot verwachte adoptie door ondernemers. Daarnaast wordt gekeken welke opties het meest effectief zijn volgens de ondernemers met betrekking tot daadwerkelijk bijdrage aan kringlooplandbouw. In hoeverre sluiten de opties aan bij huidige bedrijfspraktijk? En in hoeverre brengen ze meer opbrengst/aanzien/plezier of minder arbeid/tijd/gedoe/kosten?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20