Kringloop handelingsperspectieven (BO-43-001.01-006)

Project: EZproject

Description

Dit project identificeert samen met experts en ondernemers kringlooplandbouw handelingsperspectieven voor boeren, tuinders en vissers. Deze studie prioriteert welke handelingsperspectieven het meest effectief en haalbaar zijn. Effectiviteit gaat over praktijken die daadwerkelijk bijdrage aan kringlooplandbouw. En haalbaarheid gaat over aansluiten bij de huidige bedrijfspraktijk en draagvlak onder ondernemers. Zo is bekent dat handelingsperspectieven die meer opbrengst/aanzien/plezier of minder arbeid/tijd/gedoe/geld kosten sneller toegepast zullen worden en daardoor een haalbaarder alternatief vormen dan praktijken die daar niet aan voldoen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19