Kosteneffectiviteit (WOT-04-011-036.99)

Project: EZproject

Project Details

Description

Na de status A toekenning van het instrumentarium in 2012 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die aanpassingen aan het model vereisten. Zo is in 2014 de nieuwe SNL typologie en kostenberekeningen en aanpassingen in het kader van de PAS opgenomen. In 2015 is een strategisch plan opgesteld voor het IKN waarin veranderingen worden voorgesteld om het model eenvoudiger en robuuster te maken, waardoor beter ingespeeld kan worden op toekomstige wensen vanuit PBL. De ingrijpende aanpassingen dienen er ook toe om het instrumentarium voor te bereiden op een Status A+ kwalificatie, die door PBL gewenst is. In het strategisch plan zijn tevens de gebruikerswensen (vanuit zowel PBL als Wageningen Economic Research) in kaart gebracht voor het gebruik van het IKN op de lange termijn. In 2016 en 2017 is gewerkt aan de herprogrammering van het model, waarbij nieuwe programmacode is geschreven en de voorbereiding aan Status A+ in gang is gezet.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18