Kosteneffectieve monitoring en beprijzing van biodiversiteit (KB-36-004-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het verankeren van biodiversiteit in de samenleving is het belangrijk om biodiversiteit kosteneffectief te monitoren bijvoorbeeld op te nemen op de (bedrijfs)balans. Dit stimuleert alle betrokkenen om biodiversiteit mee te nemen in het handelen. Partijen zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden, hebben verschillende belangen bij kosteneffectieve monitoring van biodiversiteit. Vanuit deze belangen zullen zij elk hun overwegingen hebben bij verschillende vormen van monitoren. De kosten van het monitoren en de transparantie die de resultaten bieden bij de afweging van bedrijfsbeslissingen zijn voor alle partijen van belang. Doelgroepen voor dit project zijn onder meer het bedrijfsleven, overheden op verschillende niveaus, banken en maatschappelijke organisaties.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22