Kosten-effectief verbeteren grootte en diepte voetafdruk (BO-43-108-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

KOEVOET beoogt om handelingsopties te identificeren, evalueren en rangschikken voor het terugdringen van de grootte (kwantiteit ecosystemen) en diepte (kwaliteit ecosystemen) van de ecologische voetafdruk tot het doel in 2050 (halvering) tegen de laagst mogelijke kosten. Dit op basis van een geïntegreerde en coherente voetafdruk methode. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de private kosten maar ook naar de verwachte publieke ecosysteembaten die voortkomen uit het terugdringen van de grootte en diepte van de voetafdruk.

 

De aanpak betreft het verminderen van de productie en consumptie voetafdruk, en wordt ontwikkeld volgens de volgende vier activiteiten:

  1. Voetafdrukmethode ontwikkelen: Ontwikkelen van de footprint family (FF) methode, welke de verschillende voetafdrukken integreert in een coherent raamwerk en duiding geeft aan de grootte en diepte van de voetafdruk.
  2. Ecosysteemdiensten en -waarderingsmethode ontwikkelen: Kwantificeren van de grootte alsmede de diepte van de voetafdruk en, vervolgens, het inschatten van gerelateerde ecosysteemwaardes.
  3. Handelingsopties identificeren: Participatief identificeren en karakteriseren van handelingsopties voor het terugdringen van de voetafdruk van de Nederlandse productie en consumptie.
  4. Kosteneffectiviteit en ecosysteembaten van de handelingsopties: Kwantificeren van de effectiviteit, private kosten en publieke baten van handelingsopties om, vervolgens, die handelingsopties te identificeren die tegen de laagst mogelijke kosten het meest bijdragen aan het terugdringen van de grootte en diepte van de voetafdruk.

 

Dit resulteert in: i) Geïntegreerde, coherente en internationaal geaccepteerd voetafdruk methode (gebaseerd op de voetafdruk familie; van de EC en JRC), inclusief aanscherping missie (niet alleen grootte maar ook diepte van voetafdruk); ii) Evaluatie van de grootte en diepte van de voetafdruk en de bijbehorende ecosysteemdiensten en ecosysteemwaardes; iii) Handelingsopties voor het terugdringen van de grootte en diepte van de voetafdruk; iv) Kwantificering van de verwachte effectiviteit en private kosten van handelingsopties voor het terugdringen van de grootte en diepte van de voetafdruk; v) Bepalen welke handelingsopties de doelstellingen voor de verbetering van de grootte en diepte van de voetafdruk tegen zo laag mogelijke private kosten realiseren; en vi) Kwantificering van de verwachte publieke ecosysteembaten (dat is de toename in natuurlijk kapitaal) als gevolg van het behalen van de doelstellingen voor de verbetering in de grootte en diepte van de voetafdruk. In totaal resulteert dit in drie beleidsnotas, vijf project rapporten, één handboek en vier wetenschappelijke publicaties.

 

KOEVOET bouwt verder op en lieert met afgelopen en lopende projecten en initiatieven binnen de EC, LNV, PBL en WUR en maakt daarbij gebruik van beschikbare informatie, data en modellen uit deze projecten. KOEVOET voegt aan deze projecten en initiatieven toe:

+ Additionele data en informatie (m.b.t.: grootte en diepte voetafdruk; ecosysteemdiensten en -waardes; handelingsopties; effectiviteit, private kosten en publieke baten van handelingsopties).

+ Doorontwikkeling en integratie van modellen (methodes voor: voetafdruk; ecosysteemdiensten en -waardering; natuurlijk kapitaal; kosteneffectiviteit).

+ Verdieping natuurlijk kapitaal methodes (link met NCC en ANK) door niet alleen te kijken naar de grootte (omvang) maar ook naar de impact voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en -waardes (diepte).

+ Geïntegreerde evaluatie van de effecten (grootte en diepte voetafdruk; biodiversiteit; ecosysteemdiensten; private kosten; publieke baten) van handelingsopties die leiden tot verandering in productiemethoden en consumptiepatronen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21