KoM23029 Plantenveredeling met CRISPR-Cas: Training en themadagen voor het MKB (BO-68-001-061)

Project: LNV project

Project Details

Description

De cursus voor het MKB bestaat uit vier delen:

  1. Lezingen over CRISPR-Cas en cisgenese, met toepassingen van deze technieken in planten, regelgeving, Intellectueel Eigendom (IE), en voorwaarden voor succesvolle toepassing in de praktijk van de plantenveredeling;
  2. Computerpracticum waarin de verschillende stappen doorlopen worden van identificeren van doelgenen in het gewas aan de hand van literatuur en gepubliceerde DNA-sequenties, ontwerp van CRISPR-Cas constructen voor die genen, en detectie van mutaties in de plant op basis van analyse van DNA-sequenties van PCR-producten;
  3. Practica in het lab en de kas voor het aanbrengen van gerichte mutaties in plantencellen door de cursisten zelf;
  4. Daarnaast worden groepsopdrachten gegeven voor uitwerken van een plan voor een specifieke toepassing van CRISPR-Cas of cisgenese voor verbeteren van een plantenras. De cursisten kunnen zelf plantensoorten voorstellen voor deze groepsopdracht, zodat dit nauw aansluit op hun interesse en behoefte.

Na deze cursus hebben de cursisten een realistisch beeld van wat toepassing van CRISPR-Cas en cisgenese in de praktijk van de plantenveredeling inhoudt.

Daarnaast organiseren we twee themadagen over gene editing in de plantenveredeling voor mensen uit het MKB die geen tijd en/of behoefte hebben aan een diepgaande cursus maar wel meer willen weten over toepassingen van CRISPR-Cas en cisgenese in de plantenveredeling.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2428/02/26