KoM22022 Interactieve onderwijs app voor watergebruik en -lozing (BO-55-001-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Naast het groene onderwijs wordt de app ook beschikbaar voor telers, adviseurs en toeleverende industrie. Interactief lesmateriaal is aantrekkelijk voor leerlingen, stimuleert een actievere verwerking van de lesstof en kan naar verwachting de motivatie van leerlingen bevorderen. In 2019 zijn de eerste stappen  gemaakt met de onderwijs-tool KASSIM, een app die inmiddels breed gebruikt wordt in het groene onderwijs op het onderwerp kasklimaat en energie. Inmiddels is ook KASSIM the Game gelanceerd, een serious game waarmee leerlingen in wedstrijdverband tegen elkaar spelen en zo energiezuinig mogelijk komkommers moeten telen. Ook deze app is goed ontvangen en wordt inmiddels door diverse onderwijsinstellingen gebruikt. Gezien de ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van grondwatergebruik, lozingen en RO-brijn is het belangrijk om naast het thema energie ook het thema water op de 'interactieve kaart' te zetten in het groene onderwijs.

Dit sluit direct aan bij het thema “Resilience van natuurlijke bronnen” van het Centre of Expertise Groen en het lopende KOM-project "Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland" waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen samen werken aan een duurzame toekomst door het verminderen van watergebruik, hergebruik en voorraadbeheer; zaken die met de app beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De 'motor' achter de app is het vernieuwde waterstromenmodel waarin kasklimaat, gewasgroei en waterverbruik en lozing gecombineerd zijn. Dit door Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde model wordt steeds up-to-date gehouden en gevalideerd aan de hand van lopende onderzoeksprojecten en praktijkgegevens.

De nieuwe app zal ook weer web-based zijn zodat deze breed toepasbaar is en ontsloten kan worden via o.a. Groen Kennisnet, inclusief Wiki met achtergrondinformatie en handleiding.

Naast docenten en studenten uit het groene onderwijs op diverse niveaus kan de app ook gebruikt worden voor telers, adviseurs en de toeleverende industrie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23