KoM22002 Recent ontwikkelde fokkerijkennis breed beschikbaar maken voor potentiële gebruikers (BO-68-001-060)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2015 is op Groen Kennisnet het leerboek Fokkerij en Genetica verschenen in een Nederlandse en Engelse versie. De digitale versies worden in Nederland en wereldwijd veel gebruikt en het leerboek is vertaald in het Turks, Frans, Spaans, Roemeens, Chinees en Arabisch (zie ook: Digitaal leerboek fokkerij wordt wereldwijd veel gebruikt - WUR ). Regelmatig komen er aanvragen uit ontwikkelingslanden voor een pdf-versie omdat internet-onderwijs daar nog niet goed mogelijk is. Het leerboek is geschreven door medewerkers van de afdeling Fokkerij & Genomica van Wageningen Livestock Research met medewerking van R&D-medewerkers uit het fokkerij-organisaties en HBO-docenten. Het is destijds deels gefinancierd vanuit het toenmalige WURKS-programma van Wageningen University.
In de afgelopen zeven jaar heeft het fokkerijonderzoek een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Door de samenwerking tussen de WUR-afdeling Fokkerij & Genomica en de vier fokkerij-organisaties binnen het Breed4Food consortium heeft dit geleid tot toepassing van nieuwe sleuteltechnologieën (DNA-analyse, genomic prediction, fenotypering met sensoren en het verzamelen en analyseren van grote databestanden met frequente metingen aan grote aantallen dieren). De bestaande en ontwikkelde technieken worden benut om de kenmerken van dieren te verbeteren die belangrijker zijn geworden door de benodigde aandacht voor een klimaatneutrale landbouw en internationale voedselvoorziening met dieren die op een welzijnsvriendelijke manier in goede gezondheid worden gehouden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24