KoM21023 Natuurinclusieve gebouwde omgeving (BO-43-000-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project Natuurinclusieve gebouwde omgeving, vat alle werkzaamheden die WUR met partners binnen en buiten de wetenschap onderneemt om natuur in de gebouwde omgeving te laten terugkeren en beschermen. Dit project maakt de kennis van het project " de symbiotische stad" voor een grote doelgroep bereikbaar.

In het zojuist verschenen boek "The Symbiotic City, voices of nature in urban transformations", onder redactie van mede-auteur Marian Stuiver, worden voorbeelden genoemd van Washington tot Nijmegen, en van Lissabon tot Amsterdam. Steden met volop initiatieven waarbij natuurwaarden weer centraal staan.

Het boek komt op een goed moment: met de omgevingswet die er aan zit te komen, de agenda ‘natuurinclusief in Nederland’, de woningbouwopgave, de stijgende noodzaak om planten en dieren te beschermen en de urgentie van de klimaatopgave. Ook in onze stedelijke ontwikkelingsplannen moeten en kunnen we de natuur herstellen en opnieuw een plek geven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23