KoM21012 WR inzet HBO SIA Voedselverspilling (BO-43-000-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het SIA project ‘Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Vermindering Reststromen’ richt zich op het verkrijgen van inzicht in de mate en oorzaken van voedselverspilling in de AGF-, zuivel- en vleesketen (zie ook bijlage 1: Projectplan SIA PvG Voorkomen Voedselverspilling). Er zullen praktische handelingsperspectieven geboden worden en bestaande kennis en tool worden benut door het werkveld en onderwijs. Binnen WUR is er veel kennis aanwezig op het terrein van voedselverspilling reductie in deze ketens. Met de inzet van WR inzet binnen dit SIA-Voedsel&Groen project wordt mogelijk gemaakt dat relevante deskundigen kunnen meewerken aan de producten van het SIA-V&G project. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen waardevolle wetenschappelijke kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan binnen het onderzoek en de concrete uitdagingen om voedselverspilling in de AGF-, zuivel- en vleesketen te reduceren.

StatusActive
Effective start/end date1/10/2131/12/23