KoM21009 Masterclass ondernemerschap blauwe economie (BO-43-000-037)

Project: LNV project

Project Details

Description

Masterclass Ondernemerschap in de Blauwe economie (visserij, aquacultuur en visverwerking/handel)

Nederlandse MKB-bedrijven zijn belangrijk voor voldoende, gewaard en gezond voedsel van dichtbij. Daarbij spelen voedselproducerende ondernemers op het land (groen) en op zee of in het water (blauw) een grote rol in de transitie naar duurzame kringlooplandbouw of -visserij. Net als boeren ondernemers staan Nederlandse vissers en kwekers voor grote maatschappelijke opgaven. Enerzijds verduurzamingsopgaven om met minimale emissies de vis, schaal- en schelpdieren te vangen, kweken en te verwerken. Dit vergt investeringen in nieuwe technieken en innovaties. Anderzijds, kunnen deze investeringen niet worden gedaan bij het ontbreken van een robuust verdienvermogen. Opsommend, de Nederlandse vissector (inclusief verwerking/handel) staat voor grote uitdagingen: Brexit, pulsverbod, verduurzamingsopgaven (Klimaatakkoord, EU Green Deal, stikstofdossier), medegebruik en biodiversiteit Noordzee en dreigend tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel (Kamerbrief aanbieding regiodeal noordelijk flevoland).

Daarbij wordt er veel van ondernemers gevraagd om deze uitdagingen voor hun bedrijf het hoofd te kunnen bieden. Waar veel onderzoeken gericht zijn op technische, ecologische of sociaaleconomische kennisvragen ter beleidsondersteuning, is er volgens de belangenorganisaties en financiële dienstverleners juist dringend behoefte aan praktische kennisoverdracht. Niet zozeer over het verbeteren van vakmanschap, maar eerder over ondernemerschap. Het doel van deze Masterclass Ondernemerschap in de Blauwe economie wil praktische kennis overbrengen in diverse facetten van de bedrijfsvoering voor het MKB. Door middel van sessies worden via lezingen door WUR onderzoekers en bedrijfsleven de kennis van de deelnemende studiegroep actief geactualiseerd. Met een stappenplan doorlopen zij de belangrijkste facetten van hun familiebedrijf. De doelgroepen zijn ondernemers in het Blauwe domein: visserij, aquacultuur en visverwerking/-handel. Aan het einde van de Masterclass zijn de MKB-ondernemers op de hoogte van de laatste stand van zaken voor hun bedrijfsmanagement met de meest actuele inzichten uit onderzoek en praktijkvoorbeelden van demoprojecten of casussen.

Tevens worden studenten en jonge blauwe ondernemers gekoppeld aan de studiegroep vanuit een meester-gezel principe. Voor de studenten en jonge blauwe ondernemers biedt het kansen hun netwerk te verbreden door een uitwisseling met jongerennetwerk van het groene (agrarisch) domein. Het initiatief tot deze Masterclass komt voort uit het practoraat Visserij, innovatie en ondernemerschap van de Maritieme Campus (onderdeel van de ROC Friese Poort). De nadrukkelijke wens is de eerste blauw-groene samenwerkingen tussen mbo, hbo en wo onderwijs en onderzoek te verkennen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22