KoM21008 Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland (BO-60-001-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

De insectensector groeit en staat steeds meer in de belangstelling vanwege de belangrijke rol die zij kan vervullen in
het ontwikkelen van een meer circulaire economie. Tegelijkertijd is de sector nog jong en blijven de
bedrijfsresultaten achter bij de verwachtingen. Daardoor kent de sector ook een grote doorstroming van
ondernemers: veel starters worden noodgedwongen ook weer stoppers.
De marktperspectieven voor de komende jaren zijn zeer gunstig vanwege de aankomende aanpassing in de EUregelgeving
die de mogelijkheid gaat creëren voor verwerking van insectenproducten als grondstof in pluimveevoer
(2021) en varkensvoer (2022). Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, ook vanuit de veevoersector die een
grote aanvoer van constante kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, is er verdergaande professionalisering en het meer
efficiënt maken van de productie nodig.
Vanuit onderzoek bij WUR is veel kennis ontwikkeld voor de sector. Die kennis is echter gefragmenteerd en moeilijk
toegankelijk voor (toekomstige) kwekers. Met dit project wordt d.m.v. masterclasses, demonstratie,
kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogrammas de bestaande kennis beter beschikbaar gesteld
t.b.v. de producenten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21