KoM21005 Biodiversiteitsmonitor open teelten NAPRO (BO-43-000-036)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het abstracte begrip biodiversiteit krijgt voor studenten binnen het MBO en (jonge) MKB-ondernemers tastbare inhoud door praktijkgericht aan de slag te gaan met hulpmiddelen die actueel binnen de sectoren ontwikkeld en toegepast worden. Deze praktische ervaring in combinatie met vakkundige onderbouwing in het lesmateriaal nodigt de studenten en MKB-ondernemers uit om een eigen beeld te vormen en met elkaar over de mogelijkheden op praktijkbedrijven in gesprek te gaan. Aansluitend op de actuele ontwikkelingen rond het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de maatschappelijke vraag naar breed gedragen inspanning voor biodiversiteitsbehoud stelt het lesmateriaal de (toekomstige) ondernemer in staat om op zijn/haar bedrijf passende maatregelen te nemen en hierover te communiceren.

Naast de ‘Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw’ en sectorspecifieke vraagstukken in bollenteelt, boomteelt, vollegrondgroente- en fruitteelt worden ecologische basisprincipes en sector-verkoepelende onderwerpen opgenomen. (Functionele Agro-)Biodiversiteit op landschapsniveau vraagt om een ecologisch en economisch perspectief dat een individueel bedrijf overstijgt en waarvoor samenwerking met ondernemers in een regio nodig is. Door studenten van verschillende opleidingsrichtingen aan een regioproject in samenwerking met bedrijfsleven en overheden te laten werken wordt deze samenwerking al tijdens de opleiding gestimuleerd.

De modulaire opzet van het lesmateriaal biedt de docenten en andere gebruikers de mogelijkheid om het in zijn geheel of in combinatie met bestaand materiaal te gebruiken voor lessen over natuur, ecologie en economie in samenhang met biodiversiteit. De gebruikte software leent zich uitstekend voor latere aanvulling en aanpassing aan actuele ontwikkelingen. Door nauwe aansluiting op het project ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ kan verder worden gebouwd op reeds opgedane ervaring.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23