KoM21004 Eigen eiwit van eigen land (BO-63-001-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Commissie Grondgebondenheid, ingesteld door NZO en LTO, heeft een bindend advies gegeven
om het percentage eiwit van eigen land als indicator vast te stellen voor grondgebondenheid binnen
de melkveehouderij. Het doel is om in 2025 tenminste 65% van het eiwit van eigen land te halen
op basis van een driejarig gemiddelde. Om dit te realiseren, kan de melkveehouder de
eiwitproductie uit gras verhogen en/ of het eiwit uit gras beter benutten.
PPP-Agro Advies wil d.m.v. kennis op dit thema en het ontwikkelen van een laagdrempelige tool
melkveehouders ondersteunen bij het nemen van beslissingen in het management om het aandeel
gevoerd eiwit van eigen land te verhogen.
Resultaten van dit project zijn kennis voor (toekomstige) ondernemers en adviseurs in de
melkveehouderij over de factoren die van invloed zijn op de eiwitproductie en -benutting van
grasland.
D.m.v. een tool waar deze verschillende factoren eenvoudig kunnen worden ingevoerd is er op een
laagdrempelige wijze inzicht in het aandeel gevoerd eiwit van eigen land. En wordt duidelijk welk
handelingsperspectief ontstaat.
De aanpak om dit resultaat te behalen is als volgt. Docenten en onderzoekers van Aeres worden
door medewerkers van Wageningen Livestock Research en PPP-Agro Advies op de hoogte gebracht
van de laatste kennis over het optimaliseren van eiwitproductie- en benutting van eigen grasland.
Docenten en onderzoekers van Aeres en WLR inventariseren welke onderwijsmateriaal daar reeds
voor beschikbaar is en aan welk materiaal voor zowel onderwijs als melkveehouders nog behoefte
is. Gedurende het schooljaar 2021/2022 zullen de tool, een kennisbank over eiwitproductie en -
benutting worden ontwikkeld en in gebruik genomen. Melkveehouders gaan aan de slag met de tool
en geven PPP-Agro Advies feedback over de toegevoegde waarde van de tool.
Alle ontwikkelde kennis en de tool zullen worden gepubliceerd op GroenKennisNet. Via verschillende
media zal aan zowel melkveehouders, adviseurs en onderwijs kenbaar worden gemaakt dat de
informatie op GroenKennisNet beschikbaar is.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22