KoM21003 Faunabeheer in de praktijk (BO-58-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is dan ook het ontsluiten van beschikbare wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit voor MKB-ondernemers/werknemers in de agrarische sector en het MBO, door deze kennis om te zetten in toegankelijk en aantrekkelijk (les)materiaal. Deze kennis is aanwezig bij WENR en die zal samen met CITAVERDE, en in overleg met een voor dit project op te zetten klankbordgroep, ontsloten worden voor de doelgroep. De doelgroep zijn MKB-ondernemers/werknemers en MBO studenten in het werkveld van de agrarische sector. Het MKB zijn alle publieke en private bedrijven in agro, natuur, schappen, hoveniers, groenvoorzieners, handhavers en overige actoren in de buitenruimte. De aanpak omvat het ontsluiten van wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit; kennis over kansen en dilemmas m.b.t. faunabeheer & beperking overlast in de agrarische omgeving en in aanliggende natuurgebieden ontsluiten, en dat ophangen aan voorbeeldsoorten die karakteristiek zijn voor een of meerdere relevante aspecten. Het project resulteert in het ontwikkelen van online lesmodules voor het MKB en MBO, in een aantrekkelijk en begrijpelijk format. Aansluitend zullen enkele workshops voor de doelgroep georganiseerd worden, waarin actuele kennis over faunabeheer, inclusief kansen en dilemmas, centraal staan.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23